2 min read

Hoera, Fizzbake 1 jaar 🎉

Trouwe lezers,

Vandaag is het precies één jaar geleden dat Fizzbake het levenslicht zag. Ontstaan uit de vonken van een digitale revolutie die deels technologisch, deels economisch maar vooral cultureel was. In een wereld waar de bomen tot in de hemel leken te groeien.

Het was een jaar na de piek van de hysterie rond NFT's: een bevraging van de definitie van eigendom, waarde en werkelijkheid in een digitaliserende wereld. Voor het eerst zagen we digitale zaken niet meer alleen als denkbeeldigheden, maar als echte dingen, met identiteit, betekenis en intrinsieke waarde. Een opvatting die zowel opwindend als ontwrichtend was. Alsof iets onzichtbaars plotseling zichtbaar en tastbaar werd gemaakt.

De eerste hoeksteen
De daarbij ontstane goudkoorts bezweek uiteindelijk onder z'n eigen gewicht, maar in de puinhopen van die implosie vond Fizzbake haar eerste hoeksteen: de toewijding om te blijven zoeken naar betekenis voorbij de hypes, en naar nut en waarde voorbij het financiële.

Een maand na oprichting van Fizzbake, in november 2022, scheurde nóg een nieuwe baanbrekende gebeurtenis het collectieve bewustzijn binnen: eenvoudig particulier te gebruiken toepassingen van generatieve AI — ChatGPT voorop, Midjourney en een hele hoop anderen daarachteraan. Meer nog dan een ontwrichtende ontwikkeling bleek dit de geboorte van een nieuw medium, een uitbreiding van ons digitale bewustzijn. Plotseling had onze gereedschapskist voor het uiten van ideeën en het oplossen van problemen, nieuwe compartimenten waar we nooit van hadden durven dromen. We kregen het alfabet van een nieuwe taal in handen. Een taal die onze creatieve capaciteiten drastisch vergrootte.

Toppen, dalen
Het was voor Fizzbake een jaar van surfen op de toppen van die golven: we futureproofden corporate reuzen, ontwikkelden innovatieve web3-campagnes, werden experts in generatieve AI-content, gaven talloze workshops en colleges, en waren non-stop bezig met het vinden van nieuwe combinaties van creativiteit en technologie. En dat allemaal voor een prachtige rits klanten als ProRail, Swapfiets, Inholland, InShared, Amdax, Release Rebels, en te veel anderen om hier allemaal te noemen.

Maar, vanaf die opwindende toppen wordt het zicht op de dalen ook steeds duidelijker—klimaatverandering brult als een ontwakende reus, economieën rukken aan de eeuwenoude ketenen van ongelijkheid, en samenlevingen scheuren uiteen onder de terreur van polarisatie. Dat is meer dan contextuele achtergrond; het is het canvas waarop we werken, waarop we onze interventies moeten uitvoeren. Technologie mag nooit alleen een ladder zijn om aan deze dalen te ontsnappen; het is een schep, een kwast, een pen—een middel om het landschap zélf te hervormen.

De tweede hoeksteen
En daarin ligt de volgende hoeksteen voor Fizzbake: in onze tweede ronde rond de zon moeten we naar impact en constructiviteit streven. Niet alleen focussen op wat we kunnen doen, maar op wat we moeten doen. En ik zal iedereen waarmee we werken uitnodigen, oproepen, om daarin actief mee te delen. Om samen niet alleen dromers te zijn, maar doeners. En om creatieve technologie te zien voor wat het is: gereedschap waarmee we de wereld een veerkrachtige, duurzame en inclusieve toekomst voor iedereen kunnen geven.

Deel je die visie, dan hoor ik graag van je. Het lijkt me fantastisch om het uiteinde van 2023, begin van Fizzbake's tweede levensjaar, te gebruiken om samen na te denken over hoe we met behulp van creatieve technologie een grote, positieve invloed kunnen uitoefenen op de wereld – hoe AI kan zorgen voor minder ongelijkheid, hoe mixed reality ons empathischer kan maken, hoe web3 kan zorgen voor eerlijkere beloning van werk en creativiteit, en hoe technologie ons meer mens kan maken.

Dus, lezer, bedankt. En proost op onze gedeelde reis — niet naar een bestemming, maar naar een betere manier van reizen.

Met grenzeloos optimisme,

Mark Visbeek